53 Years of Excellence in Higher Education
Non Teaching staff (Self Supporting Section)
S.No
Non - Teaching Staff
Designation
1 Mr.S.Rathakrishnan  
2 Mr.E.Elavarasan  
3 Mrs.S.Ramya  
4 Mrs.D.Jayalakshmi  
5 Mrs.N.Jothi  
6 Ms.A.Angel Salath  
7 Mr.J.Vivek  
8 Mr.G.Govindaraj  
9 Mr.V.Murugan  
10 Mr.S.Arun  
11 Mr.M.R.Prabakaran  
12 Mr.V.Sathishkumar  
13 Mr. S.Dinesh kumar  
14 Mr.A.Namachivayam  
15 Mr.S.Varatharaj  
16 Mr.G.Vaitheeswaran  
17 Mrs.N.Gomathi  
18 Mr. M.Vignesh  
19 Mr.N.Chidambaram  
20 Mr.V.Sivanantham  
21 Mr.R.Valayapathi  
Watchman
22 Mr. S.Palaniyandi  
23 Mr. P.M.MariMuthu  
  Electrician  
24 Mr. S.Chandrasekar  
COE
25 Mrs. S.Induradevi  
26 Mrs. S.Selvarani  
27 Mr.Rengarajan  
28 Mr.K. Ramaraju  
29 Mrs.B.Sutha  
30 Mrs. S.Leeladevi  
31 Mr.G.Dhanapal  
32 Mrs.S.Sasikaladevi  
33 Mrs.V.Rathiga  
34 Ms.P.Kamatchi  
35 Mrs. V.Sudha  
36 Mrs.R.Kamaleswari  
37 Ms.S.Sangeetha